Priser/avgifter


 

Festeavgift, kr 170 per grav og år, faktureres for hvert 10. år: kr. 1700

Festeavgift for ny grav for utenbys borgere, kr.170 per grav, faktureres for 20 år: kr. 3400

Leie av kirke når seremonien ikke er utført etter den norske kirkes ordning: kr. 2500

Betaling for organist når seremonien ikke er utført etter den norske kirkes ordning: kr. 1000

Leie av kapell og kirke for begravelse til utenbys borgere: kr. 2500 (Unntak for tidligere stavangerborgere som pga sykdom / alderdom har hatt opphold i annen kommune. Etter søknad vil den enkelte sak bli behandlet av kirkevergen.)

Betaling for organist ved begravelser når avdøde var utenbys borger: kr.1000

Kremasjonsavgift for utenbys borgere, inklusive urne, se egen liste over evt.egenandel: kr.5.300

Omlegging av urne inkl. urne:  kr. 250

Tilrettelegging av urnegrav for utenbys borgere: kr. 875

Tilrettelegging av kistegrav for utenbys borgere:  kr .2 062

Urneforsendelse innenlands: kr. 450

Administrasjonsgebyr ved navneflytting (symbolsk flytting): kr. 1 000

Navneplate til minnelund: faktureres direkte fra gravminneforhandler

Urneforsendelse til utlandet opphører. Urnen må bringes ut av landet av pårørende

Innbyggere i Stavanger kommune har rett til fri grav i 20 år ved benyttelse av ny grav (gjelder ikke festegraver), og betaler ikke avgift for kremasjon. Nedsetting av kiste og urne er også avgiftsfritt.

Klikk her for prisliste for stell av grav

 

 

Tilbake