Priser/avgifter


Prisene gjelder fra 01.01.2023, vedtatt i Stavanger kirkelige fellesråd 15.12.2022.

Festeavgift, kr 260 per grav og år, faktureres for hvert 10. år: kr. 2 600

Festeavgift for ny grav for utenbys borgere, kr.260 per grav, faktureres for 20 år: kr. 5 200

Leie av kirke når seremonien ikke er utført etter den norske kirkes ordning: kr. 2 750

Betaling for organist når seremonien ikke er utført etter den norske kirkes ordning: kr. 1 500

Leie av kapell og kirke for begravelse til utenbys borgere: kr. 2 750 (Unntak for tidligere stavangerborgere som pga sykdom / alderdom har hatt opphold i annen kommune. Etter søknad vil den enkelte sak bli behandlet av kirkevergen.)

Betaling for organist ved begravelser når avdøde var utenbys borger: kr.1 500

Kremasjonsavgift for utenbys borgere, inklusive urne: kr.5.800

Omlegging av urne inkl. urne:  kr. 350

Tilrettelegging av urnegrav/barnegrav for utenbys borgere: kr. 1 500

Tilrettelegging av kistegrav for utenbys borgere:  kr. 6 000

Urneforsendelse innenlands: kr. 550

Navneplate til minnelund: faktureres direkte fra gravminneforhandler
 

Vestersjø krets på Ombo og kostnader med gravlegging:

  1. Beboere i Vestersjø krets på Ombo ble flyttet fra Hjelmeland kommune til Stavanger kommune fra 01.01.2020.
  2. Dersom en av beboerne på denne kretsen på Ombo dør og pårørende ønsker gravlegging i eksisterende gravsted i Hjelmeland kommune vil Stavanger kirkelige fellesråd dekke kostnadene for utenbys gravlegging til Hjelmeland kirkelige fellesråd (pt kr 8920,-). Festeavgift dekkes på ordinært vis av fester etter at friperioden/festetiden er utløpt.

Innbyggere i Stavanger kommune har rett til fri grav i 20 år ved benyttelse av ny grav (gjelder ikke festegraver), og betaler ikke avgift for kremasjon. Nedsetting av kiste og urne er også avgiftsfritt.

Klikk her for prisliste for stell av grav  

Tilbake

Del