Priser/avgifter


Prisene gjelder fra 01.01.2024

Festeavgift, kr 270 per grav og år, faktureres for hvert 10. år: kr. 2 700

Festeavgift for ny grav for utenbys borgere, kr.270 per grav, faktureres for 20 år: kr. 5 400

Leie av kirke når seremonien ikke er utført etter den norske kirkes ordning: kr. 2850

Betaling for organist når seremonien ikke er utført etter den norske kirkes ordning: kr. 1 800

Leie av kapell og kirke for begravelse til utenbys borgere: kr. 2 850 (Unntak for tidligere stavangerborgere som pga sykdom / alderdom har hatt opphold i annen kommune. Etter søknad vil den enkelte sak bli behandlet av kirkevergen.)

Betaling for organist ved begravelser når avdøde var utenbys borger: kr.1 800

Kremasjonsavgift for utenbys borgere, inklusive urne: kr. 5.800 (fra juni 2024: 6.400) 

Omlegging av urne inkl. urne:  kr. 450

Tilrettelegging av urnegrav for utenbys borgere: kr. 2000

Tilrettelegging av barnegrav for utenbys borgere: kr. 1000

Tilrettelegging av kistegrav for utenbys borgere:  kr. 7200

Urneforsendelse innenlands: kr. 650

Navneplate til minnelund: faktureres direkte fra gravminneforhandler
 

Vestersjø krets på Ombo og kostnader med gravlegging:

  1. Beboere i Vestersjø krets på Ombo ble flyttet fra Hjelmeland kommune til Stavanger kommune fra 01.01.2020.
  2. Dersom en av beboerne på denne kretsen på Ombo dør og pårørende ønsker gravlegging i eksisterende gravsted i Hjelmeland kommune vil Stavanger kirkelige fellesråd dekke kostnadene for utenbys gravlegging til Hjelmeland kirkelige fellesråd (pt kr 8920,-). Festeavgift dekkes på ordinært vis av fester etter at friperioden/festetiden er utløpt.

Innbyggere i Stavanger kommune har rett til fri grav i 20 år ved benyttelse av ny grav (gjelder ikke festegraver), og betaler ikke avgift for kremasjon. Nedsetting av kiste og urne er også avgiftsfritt.

Klikk her for prisliste for stell av grav  

Tilbake

Del