Alle rettigheter 2019 Stavanger kirkelige fellesråd

Priser/avgifter


 

Festeavgift, kr 170 per grav og år, faktureres for hvert 10. år: kr. 1700

Festeavgift for ny grav for utenbys borgere, kr.170 per grav, faktureres for 20 år: kr. 3400

Leie av kirke når seremonien ikke er utført etter den norske kirkes ordning: kr. 2500

Betaling for organist når seremonien ikke er utført etter den norske kirkes ordning: kr. 1000

Leie av kapell og kirke for begravelse til utenbys borgere: kr. 2500 (Unntak for tidligere stavangerborgere som pga sykdom / alderdom har hatt opphold i annen kommune. Etter søknad vil den enkelte sak bli behandlet av kirkevergen.)

Betaling for organist ved begravelser når avdøde var utenbys borger: kr.1000

Kremasjonsavgift for utenbys borgere, inklusive urne, se egen liste over evt.egenandel: kr.5.300

Omlegging av urne inkl. urne:  kr. 250

Tilrettelegging av urnegrav for utenbys borgere: kr. 875

Tilrettelegging av kistegrav for utenbys borgere:  kr .2 062

Urneforsendelse innenlands: kr. 450

Administrasjonsgebyr ved navneflytting (symbolsk flytting): kr. 1 000

Navneplate til minnelund: faktureres direkte fra gravminneforhandler

Urneforsendelse til utlandet opphører. Urnen må bringes ut av landet av pårørende

Klikk her for prisliste for stell av grav

 

 

Tilbake