Møteinnkallinger og referater


 

Møtedatoer og innkallinger, Stavanger kirkelige fellesråd 2021:

Onsdag 24.02.21 kl 18.00
Onsdag 21.04.21 kl 18.00
Onsdag 16.06.21 kl 18.00
Onsdag 22.09.21 kl 18.00
Onsdag 15.12.21 kl 18.00
 

Protokoller, Stavanger kirkelige fellesråd 2020:
Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd 16.12.2020

Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd 16.09.2020

Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd 17.06.2020

Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd 22.04.2020

Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd 19.02.2020

 

Protokoller, Stavanger kirkelige fellesråd 2019:

Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd 18.12.2019

Møteprotokoll  avtroppende fellesråd 11.12.19

Møteprotokoll konstituerende møte i Stavanger kirkelige fellesråd 27 11 2019

Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd 26.06.2019

Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd 30.01.2019

 

Innkallinger og protokoller, Stavanger kirkelige fellesråd 2018:

Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd 12.12.2018

Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd 20 06 2018

Innkalling Stavanger kirkelige fellesråd 20 06 2018

Innkalling Stavanger kirkelige fellesråd 25 04 2018

Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd 25 04 2018

Innkalling Stavanger kirkelige fellesråd 07 02 2018

Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd 07 02 2018

 

Innkallinger og protokoller fra kirkelig fellesnemd og andre dokumenter vedrørende nytt fellesråd finner du her

 

Årsmeldinger, Stavanger kirkelige fellesråd:

Årsmelding 2017 Stavanger kirkelige fellesråd

Årsmelding 2016 Stavanger kirkelige fellesråd

Finner du ikke det du letter etter? Kontakt oss

Tilbake