Bestilling av vielse


Stavanger domkirke vil være stengt for vielser fra 1. mai 2020-2024 på grunn av restaurering

Hesby, Sørbø, Talgje, Sjernarøy og Utstein kloster kirker skal oppgraderes og vil tidvis ha oppe stillaser o.l.

Mer informasjon:
Kirkens Servicetorg
Tlf: 51 84 04 00
post.stavanger@kirken.no