Bestilling av vielse


 

Mer informasjon:
Kirkens Servicetorg
Tlf: 51 84 04 00
post.stavanger@kirken.no