Kontaktinformasjon


Stavanger kirkelige fellesråd
Besøksadresse: Klubbgata 1 se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Åpningstider Kirkens servicetorg:
man - fre  08.00-15.30
man - fre  08.00-15.00 (sommertid)
Telefon: 51 84 04 00 

Epost: post.stavanger@kirken.no

Kirkeverge Stavanger

Svein Inge Thorstvedt

51 84 04 02

91 39 60 53

Send e-post

Ass. kirkeverge / Økonomisjef

Arne Sigurd Mossige

51 84 04 06

97 68 83 34

Send e-post

Byggsjef

Rune Langeland Rimestad

51 84 04 07

Send e-post

HR-sjef

Katrine Pedersen

51 84 04 03

Send e-post

Adm. leder Norsk orgelfestival

Ann-Karin Både

90 21 60 88

Send e-post

Domprost

Stefan Emmerhoff

51 84 04 29

Send e-post

Gravlundsjef

Per Øyvind Skrede

51 84 04 10

Send e-post

Gravplassjef

Sissel Bryne Hedland

51 84 04 10

Send e-post

IKT-rådgiver

Tore Straum

51 84 04 13

Send e-post

Kommunikasjonsrådgiver

Andreas Borge Håmsø

51 84 04 22

Send e-post

Leder servicetorg

Ellinor Hellestøl

51 84 04 09

Send e-post

Personalkonsulent

Marit S. Lura

51 84 04 12

Send e-post

Personalkonsulent

Elin Kras Myklebust

51 84 04 14

Send e-post

Prosjektleder U-kirke

Anne Margrethe Ree Sunde

99 72 18 95

Send e-post

Prost i Ytre prosti

Audun Erdal

51 93 92 55

Send e-post

Prostesekretær/konsulent

Randi Carlsen Konstali

51 84 04 18

Send e-post

Rådgiver

Ola Ohm

51 84 04 04

Send e-post

Servicemedarbeider

Kirsten Ona Fuglset

51840400

Send e-post

Servicetorgmedarbeider

Elin Hoelgaard

51 84 04 16

Send e-post

Servicetorgmedarbeider

Sissel Fiksdal Kallestad

51 84 04 17

Send e-post

Servicetorgmedarbeider

Liv Annette Waraas

51 84 04 00

Send e-post

Servicetorgmedarbeider

Berit Mosvold Ørke

51 84 04 08

Send e-post

Utviklingsleder

Tor Magne Nesvik

51 84 04 21

Send e-post

Økonomikonsulent

Truc Thi Hoang

51 84 04 05

Send e-post

Økonomikonsulent

Harald Svelland

51 84 04 11

Send e-post

Økonomimedarbeider

Toril Røgenes

51 84 04 15

Send e-post