Jobb hos oss!


Uansett hva du jobber med hos oss - jobber du med mennesker! 

 

I kirken møter du alle slags folk, ung og gammel, i sorg og i glede. Vi får være tilstede i hverdagen og i de begivenhetene som betyr mye: dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. På gravplassene i Stavanger møter du mennesker i sorg, og alle sørger vi på vår egen måte. Stavangers befolkning bruker byens gravplasser også til rekreasjon.

Vi er forskjellige!
Ansatte i Stavanger kirkelige fellesråd speiler resten av samfunnet. Det ser vi på som en styrke og et gode. Alle er velkomne til å søke på stillinger hos oss.

Kvalifikasjoner - menighet og kontor
I kirken krever de vigslede stillingene diakon, kateket, kantor og prest profesjonsstudier. Nyutdannede og vigslede kandidater er velkommen til å søke stillinger hos oss! Vi er også interessert i kandidater som ønsker videreutdanning til vigslet stilling med bakgrunn i grunnutdanning innen blant annet sosialfag, sykepleie, lærer eller musiker. Andre stillingsgrupper hos oss er menighetspedagog, familie-, barne-, og ungdoms-arbeidere, vaktmester, kirketjener, daglig leder og organister. 
På kirkevergekontoret jobber vi med ledelse, økonomi, HR, kommunikasjon og utvikling.   
For å jobbe i kirken må du være medlem av Den norske kirke. 

Kvalifikasjoner - gravplass
På gravplassene ser vi helst at du har relevant fagbrev, for eksempel innen grøntfag. Det er også en fordel med sertifikater for forskjellige typer grave- og annleggsmaskiner. På gravplassene jobber driftsleder, nestleder, fagarbeider og arbeider.Det er ikke krav om medlemskap i Den norske kirke for å jobbe på gravplassene i Stavanger. 

Personlig egnethet
Da vi jobber med relasjoner, betyr personlig egnethet mye for oss. Du skal fungere godt sammen med mange forskjellige mennesker, du skal være del av et godt team, og bidra positivt til arbeidsmiljøet vårt! 

Krav til søknad
Når du søker stilling hos oss ønsker vi at du skriver en søknad og cv som gir oss mulighet til å bli litt bedre kjent med deg og hva du kan tilby. Alle attester og referanser laster du opp i søknadssystemet. Vi ringer ingen referanser uten å avklare det med deg først. At du gjør jobben med å få all informasjon inn i systemet, forenkler arbeidet for oss slik at vi stiller mest mulig forberedt på intervju, det blir mindre arbeid i etterkant og dermed får du også vite om jobben er din på et tidligere tidspunkt. 

Du kan lese mer om arbeid og utdanning i kirken her

 

Nysgjerrig? Er du litt usikker på hvordan det vil bli å jobbe i en kirke? Prøv oss ut som frivillig- kontakt din lokale menighet!