Informasjon om bestilling av vielse


Velkommen til bryllup i Stavangerkirkene!

 

Bestilling av vielse i Stavangerkirkene gjøres fortløpende. Vielser i 2020 kan bestilles inntill et år i forveien (fra første virkedag i den aktuelle måneden). For vielser i 2021, sjekk nettsiden i desember 2019 for info om bestilling.

Kontakt oss for ledige tidspunkter og mer informasjon:
Kirkens Servicetrog
Tlf: 51 84 04 00
Besøksadresse: Klubbgt. 1, 3.etg. åpningstider: man-fre kl 08-15.30 (sommertid til kl 15)

Stavanger domkirke vil være stengt for vielser fra 1. mai 2020-2022 på grunn av restaurering

Det er gratis å gifte seg i kirken der man bor. For andre kirker kan det være kostnader.

For å gifte seg andre steder enn kirker (for eksempel utendørs) må det søkes om godkjenning. Søknad sendes til post.stavanger@kirken.no og behandles av prosten i det aktuelle prostiet.

Tilbake