Informasjon og bestilling av vielse


Velkommen til bryllup i kirkene i Stavanger kommune!

Bestilling av vielse i kirkene i Stavanger kommune gjøres fortløpende. Forespørsel om vielser kan gjøres inntil et år i forveien. På ønsket vielsesdato ett år i forveien vil mulige tidspunkt kunne søkes opp under Send forespørsel. Påmeldingen må fullføres minimum 3 uker før vielse, og prøvingsattest må sendes oss 3 uker før vielsen. 

Noen ganger foregår det arbeid på kirkene som kan medføre stillas o.l, les mer her.

 

 

Mer informasjon
Kirkens Servicetorg
Tlf: 51 84 04 00

Det åpnes for vielse i Stavanger domkirke fra og med oktober 2024. Arbeidet utvendig er ikke ferdig og vil pågå på ubestemt tid. Vi har i dag begrenset informasjon om arbeidene. Vi vil oppdatere informasjonen her fortløpende.

Sted for vielse 
For å gifte seg andre steder enn kirker (for eksempel utendørs) må det søkes om godkjenning. Søknad sendes til post.stavanger@kirken.no og behandles av prosten i det aktuelle prostiet.  

Valg av prest 
Dere vil bli kontaktet av presten i god tid før vielsen. Dersom dere har et spesielt ønske om prest, kan dere selv spørre vedkommende. Enhver som er ordinert prest i Den norske kirke kan spørres, denne presten må da søke soknepresten om å få gjennomføre vielsen.  

Vigsel av likekjønnede 
Den norske kirke gjennomfører vigsel av likekjønnede, og forbønn for borgerlig inngått ekteskap av likekjønnede.  

Koster det noe? 
Det er gratis for medlemmer av Den norske kirke å gifte seg i kirken der man bor. For andre kirker kan det være kostnader. 

Skjemaer 
Inngåelse av ekteskap er en offentlig handling og må godkjennes av myndighetene. Søknad kan gjøres elektronisk eller på papir. På skatteetaten.no finner du «Veien til ekteskapet – steg for steg».

NB: Når du har mottatt prøvingsattesten må du laste den opp til oss på kirken.no/edialog/stavanger

Vigselssamtale 
Hensikten med vigselssamtalen er for presten å bli litt bedre kjent med brudeparet, snakke litt om veien til ekteskapet, og veien videre. I vigselssamtalen drøftes også den praktiske gjennomføringen av vielsen.

Deltagelse under vielsen og ønsker om musikk 
Det er anledning til at bryllupsgjester og andre kan delta med musikalske innslag, tekstlesning, andre passende kulturelle innslag eller lignende. Dette avklares med prest og organist.

Sangark og pynting
Dere er selv ansvarlige for å få trykket sangark og eventuell pynting av kirken. Salmebøker i kirken kan også brukes. 

Du kan lese mer om bryllup i den norske kirke på kirken.no/bryllup 

 

Tilbake

Del