Litt om bedehuset-en juvel i sentrum


Da forsamlingshuset ble bygd i 1842 ble det ansett som et storslått, bredt og rommelig hus!

 

Haugianerne fikk kritikk for å bygge huset i så store dimensjoner.  I dag er de fleste innbyggere i byen ikke klar over at huset eksisterer, siden det «forsvinner»  i gatebildet.

Huset er landets eldste bedehus i kontinuerlig drift, og det ligger mange spennende historier i de lune veggene. I storhetstiden samlet det opptil 300 mennesker! (Brannvesenet tillater 100 stk i dag). 

Huset ble i 2017 gitt i gave fra forsamlingsstyret til NMS. NMS og NMSU tok da initiativ ovenfor fellesrådet for å starte et tilbud for ungdom og unge voksne, en aldersgruppe som er nærmest fraværende ved gudstjenester og trosopplæringstiltak i byen. Målet har vært å gjøre om huset til et ungdomshus, ledet for unge av unge, basert på frivillig arbeid. I samarbeid med SMAU arkitekter jobbet vi i høst frem en plan for innredning som skal fungere både praktisk og estetisk. Arbeidstittel for denne prosessen er: «Festival og sakral».

Tilbake

Kalender

I denne kalenderen finner du våre faste arrangementer- følg oss i sosiale medier for mer!