Alle rettigheter 2019 Stavanger kirkelige fellesråd

Ny kommune = nytt fellesråd


Alle kommuner i Norge har et kirkelig fellesråd, uavhengig av størrelse. Når Finnøy, Rennesøy og Stavanger blir én kommune i 2020 vil våre tre bli til et helt nytt fellesråd.

 

Tilbake