Ny kommune = nytt fellesråd


Alle kommuner i Norge har et kirkelig fellesråd, uavhengig av størrelse. Når Finnøy, Rennesøy og Stavanger blir én kommune i 2020 vil våre tre bli til et helt nytt fellesråd.

Sjernarøy kyrkje, foto: Morten Stige

Arbeidet med dette har pågått i 2017 til 2019. Prosjektleder har vært Svein Inge Thorstvedt.

Nye Stavanger kirkelige fellesråd vil ha ansvar for 21 menigheter, 28 kirkebygg og 23 gravplasser. Rundt 180 ansatte og tusenvis av frivillige vil fortsette å sørge for et rikt og variert tilbud til kommunens innbyggere, hvor over 90.000 er medlemmer av Den norske kirke.

 

Mer om fellesrådssammenslåing

Dokumenter:

2019:

Møteprotokoll Kirkelig fellesnemd 27 11 2019

Møteprotokoll Kirkelig fellesnemd 30 10 2019

Møteprotokoll Kirkelig fellesnemd 28 08 2019

Møteprotokoll Kirkelig fellesnemnd 08 05 2019

Innkalling Kirkelig Fellesnemnd 08 05 2019

Møteprotokoll Kirkelig fellesnemd 24 01 19

Innkalling Kirkelig fellesnemnd 24 01 19

2018:
Møteprotokoll Kirkelig fellesnemnd 05 12 18

Innkalling Kirkelig fellesnemnd 05 12 18

Møteprotokoll Kirkelig fellesnemd 29 08 18

Innkalling Kirkelig fellesnemnd 29 08 18

2018.10 presentasjon møte m AU fellesnemnd kommune

Møteprotokoll Kirkelig fellesnemnd 06 06 2018

Innkalling Kirkelig fellesnemnd 06 06 2018

2018.01 vedtatte prinsipper for sammenslåing

2018.01 vedtatt fremdriftsplan prosjektplan

Møteprotokoll Kirkelig fellesnemnd 17.01 2018

Innkalling Kirkelig fellesnemnd 17 01 2018


2017:

Innkalling Kirkelig fellesnemnd 18 10 2017

Møteprotokoll Kirkelig fellesnemnd 18.10 2017

2017.09 vedtak vedr valg av fellesnemnd

2017.09 vedtak stavanger 06 09 2017 mandat til fellesnemnd

2017.09 vedtak rennesøy 06 09 2017 mandat til fellesnemnd

2017.09 vedtak finnøy 06 09 2017 mandat til fellesnemnd

Innkalling Kirkelige fellesnemnd AU 30 08 2017

Møteprotokoll Kirkelig fellesnemnd AU 30 08 2017

2017.08 Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing- en veileder (KA)

2017.06 17-9 Møtereferat møte vedr. sammenslåing av Finnøy, Rennesøy og Stavanger kirkelige fellesråd

Tilbake

Del