Ny kommune = nytt fellesråd


Alle kommuner i Norge har et kirkelig fellesråd, uavhengig av størrelse. Når Finnøy, Rennesøy og Stavanger blir én kommune i 2020 vil våre tre bli til et helt nytt fellesråd.

 

Sjernarøy kyrkje, foto: Morten Stige

Arbeidet med dette er godt i gang. På denne siden vil informasjon om prosessen fortløpende bli lagt ut.

Nye stavanger kirkelige fellesråd vil ha ansvar for 22 menigheter, 28 kirkebygg og 23 gravplasser. Rundt 150 ansatte og tusenvis av frivillige vil fortsette å sørge for et rikt og variert tilbud til kommunens innbyggere, hvor over 90.000 er medlemmer av Den norske kirke.

Har du spørsmål? Kontakt prosjektleder Svein Inge Thorstvedt på epost st523@kirken.no eller telefon: 913 96 053.

Mer om fellesrådssammenslåing

Dokumenter:

2019.08 møteprotokoll fra møte i fellesnemnda 08 05 2019

2019.08  Komplett innkalling KIRKELIG FELLESNEMND 08 05 2019

Protokoll KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND 24 01 19

Komplett innkalling KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND 24 01 19

Protokoll KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND 05 12 18

Komplett innkalling KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND 05 12 18

Protokoll KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND 29 08 18

Komplett innkalling KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND 29 08 18

2018.10 presentasjon møte m AUfellesnemnd kommune

2018.05 ink kfnemnd 06 06 2018

2018.01 vedtatte prinsipper for sammenslåing

2018.01 vedtatt fremdriftsplan prosjektplan

2018.01 Møteprotokoll KFNEMND 17.01 2018

2018.01 ink kfnemnd 17 01 2018

2017.10 ink fellesnemnd 18 10 2017

2017.10 17-00683-17 Protokoll SKF KIRKELIG FELLESNEMND 18.10 20170

2017.09 vedtak vedr valg av fellesnemnd

2017.09 vedtak stavanger 06 09 2017 mandat til fellesnemnd

2017.09 vedtak rennesøy 06 09 2017 mandat til fellesnemnd

2017.09 vedtak finnøy 06 09 2017 mandat til fellesnemnd

2017.08 sakspapirer innkalling KFN AU

2017.08 protokoll møte i KFN AU 30 08 2017

2017.08 Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing- en veileder (KA)

2017.06 17-9 MØTEREFERAT_ MØTE VEDR. SAMMENSLÅING AV FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

 

 

 

Tilbake